BOEK: FACTCHECK Neen Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert

FACTCHECK: NEEN. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert. Auteur: Annys Erwin

NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg dr. Erwin Annys was rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Door dagdagelijks in het veld te staan en de wetenschappelijke literatuur op te volgen, besefte hij dat het overheidsbeleid niet klopte, foutief en zelfs gevaarlijk was. Begin 2022 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn passie, zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden. Dit is zijn relaas waarmee hij illustreert dat niet elke arts slaafs de televisie-experten volgt. Beschikbaar bij FNACK Leuven en Boekhandel Malpertuis;

UITGEVERIJ MOERASBEVER
FACTCHECK
NEEN: Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.
AUTEUR Annys Erwin
400PG
ISBN 978 94 6466 586 4
D/2022/15575/01
NUR 740